Monday, May 30, 2016

Nowomodne ogrodzenia z plastyku jest ważnym komponentem każdej nieruchomości.

Głównym zadaniem jest obrona posesji przed postaciami nieupoważnionymi do wejścia na jej obszar. Jednakże jak ustawienie płotu ma się do obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Nadzwyczaj często stosuje się tzw. zasadę prawej strony. Polega ona na tym iż posiadacz nieruchomości ma obowiązek ogrodzenia przodu własnej posiadłości a także prawej strony. Część ogrodzenia z tyłu posesji winna być sfinansowana przez obu sąsiadów po połowie. Powyższa norma grodzenia terenu nie ma odzwierciedlenia w wiążących aktach prawnych. Lokalne rozporządzenia nie reguluje sprawy finansowania wydatków budowy ogrodzenia Poznań. Jest to rzecz definiowana osobiście między sąsiadami. Jednakże jedna ze stron może stwierdzić iż nie jest jej potrzebne płot a wtedy sami będziemy musieli ponieść wydatki budowy takiego ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa
. Nie mniej jednak Kodeks Cywilny komunikuje, że płot znajdujące się na granicy ma wychodzić na dobre obu sąsiadom, więc bez względu na to który sąsiad poniósł koszty budowy ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet obie strony mają obowiązek pokryć koszty jego eksploatacji. Ogrodzenie od strony sąsiada winno być usytuowane w osi działki, pod warunkiem że sąsiad zgodzi się na budowę ogrodzenia Poznań. W przypadku braku porozumienia ogrodzenie nie powinno przekraczać granicy inwestora, ażeby druga strona nie mogła posądzić sąsiada o pogwałcenie granicy.


Nowoczesne ogrodzenia z plastyku od strony szosy nie może przekraczać granicy posiadłości.

W przypadku działek narożnych może się okazać że płot powinno posiadać ścięty ten kąt. Plot PCV na plot i bramę ze sztachet
nie może również ograniczać widzialności na szosie. Postawienie ogrodzenia nie potrzebuje pozwolenia na budowę, niemniej jednak w czasami wymaga zgłoszenia zamierzanej budowy płotu do starostwa powiatowego. Należy to zrobić w wypadku ogrodzeń budowanych od strony dróg, szosy, placów a także pozostałych terytoriów publicznych. Obejmuje to także ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,2 m bez względu na to z której strony posiadłości będzie to ogrodzenie umieszczone. Zwolnione z konieczności i uzyskania pozwolenia są balaski plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające 2,2 m wielkości oraz zlokalizowane między przylegającymi posiadłościami.

No comments:

Post a Comment